אתר המשלחת לפולין - תשס"א

 

 

בית הספר

 

 

לומדים גם בחירום